Raspberry USB Bellek Tanıtmak

Önce tanıtılacak (mount) edilecek USB belleği tespit etmemiz gerkeiyor.

sudo blkid
#/dev/mmcblk0p1: LABEL=”boot” UUID=”70CE-EB76″ TYPE=”vfat” PARTUUID=”3ca84668-01″
#/dev/mmcblk0p2: UUID=”f2100b2f-ed84-4647-b5ae-089280112716″ TYPE=”ext4″ PARTUUID=”3ca84668-02″
#/dev/mmcblk0: PTUUID=”3ca84668″ PTTYPE=”dos”
#/dev/sda1: UUID=”EA72FE5572FE264B” TYPE=”ntfs”

Tanıtılacak USB için klasör oluşturuyoruz. Usb tanıtıldıktan sonra bu klasörden USB’ye erişicez. Bu klasörü isteğinize yerde  oluşturabilirsiniz.

sudo mkdir /mnt/usb

Oluşturduğunuz klasöre “pi” kullanıcısı için yetki vermemiz gerekiyor.

sudo chown -R pi:pi /mnt/usb

Tanıtma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken iki yer var. Birincisi “ntfs” kısmı. Bu sizin diskiniz için farklı olabilir. Ayrıca USB portunda birden fazla USB bağlıysa “/dev/sda1” kısmı değişebilir.

sudo mount -o uid=pi -o gid=pi -t ntfs /dev/sda1 /mnt/usb

Aşağıdaki şekilde tanıttığımız USB’ye ulaşabilir istediğimizi yapabiliriz.

cd /mnt/usb

*Usb içindeki dosya düzenlemeye çalışırken Read-only hatası alıyorsanız aşağıdaki paketi kurarak hatayı giderebilirsiniz.

sudo apt-get install ntfs-3g

Paket kurulumundan sonra raspberry’i yeniden başlatmamız gerekiyor.

sudo reboot

Raspberry açıldıktan sonra bu sefer aşağıdaki şekilde mount işlemini gerçekleştirebilir ve USB içindeki dosyalarını düzenleyebiliriz.

sudo mount -o uid=pi -o gid=pi -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/usb

Peki bu işlemi nasıl otomatikleştirebiliriz?

Bu işlem için fstab’a ufak bir ekleme yapmamız gerekiyor. Aşağıdaki komutla nano editoründe açıyoruz

sudo nano /etc/fstab

Aşağıdaki satırı UUID’ye ve disk formatına dikkat ederek ekleyip kaydediyoruz.

UUID=EA72FE5572FE264B /mnt/usb ntfs-3g auto,users,rw,uid=1000,gid=100,umask=0002 0 0

 

Kaynaklar:

http://posts.danharper.me/raspberry-pi-2-auto-mount-usb/

https://pimylifeup.com/raspberry-pi-mount-usb-drive/

https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=91&t=15810